VINERI

I efteråret 2011 blev byggeriet af det planlagte vineri og lager, skudt i gang, og samtidig blev selve processen omkring registrering og godkendelse af vingården, også startet op.

Bygningen af det nye vineri, samt lager startede i efteråret 2011, og stod på henover vinteren, inden det var færdigt i foråret 2012.

Hele processen omkring selve byggeriet, har været utrolig spændende og ikke mindst udfordrende, da pladsen er trang og der er bygget i to plan.. Pladsen er udnyttet til hver en cm, og samtidig er det hele meget rengøringsvenligt, da hygiejnen bliver en stor faktor i, at lave den vin som vi ønsker..! Så alle planer har løbende måttet tænkes igennem igen og igen, samt ændres utallige gange, da vineriet jo skal fungere optimalt i det fremtidige arbejde.

Den løbende proces med flere ændringer, udmøntede sig da også i, at det færdige vineri, klart kom til og overgå alle de forventninger, vi overhovedet kunne komme i tanke om, da byggeriet blev startet op..

2012 blev året, hvor vineriet og lageret blev færdigbygget, og samtidig blev vi godkendt, med den første glade smiley, så vi nu kan producere vores egen vin og sælge den.. Trods en ekstrem kold og våd sommer, fik vi også vores første, om end lille høst.

I løbet af 2013, udvidede vi med en tilbygning, som giver ekstra plads til lager, men også kan bruges til høsten.

Der bliver hele tiden kigget efter, muligheder og udstyr, som kan være en hjælp i vineriet. Derfor sker der jævnligt små forbedringer, da vi hele tiden prøver at optimere processen med at producere spændende vine.